سرشعله سه پر معمولی

قیمت مصرف‌کننده
۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال